апр 21
2022
Заповед №Т-58/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Парк „Мерсито“

Заповед №Т-58/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Парк Мерсито...

апр 18
2022
Заповед № РД-266 от 18.04.2022г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2201

Заповед № РД-266 от 18.04.2022г. за откриване на процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2201...

апр 13
2022
Заповед №Т-56/13.04.2022г. за изменение на Заповед № Т-22/23.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Заповед №Т-56/13.04.2022г. за изменение на Заповед № Т-22/23.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи...

Върни се в началото на страницата