Герб на Хасково

Община Хасково се сдобива със свой герб през 1995г.


Гербът на Хасково представлява т.нар. в хералдиката “испански” щит (форма, традиционна за нашите земи според историците-хералдици), с червено поле и златен кант. В полето вертикално е разположен златен ключ – обобщен образ на важното политическо и историческо значение на града.
В горната част на ключа е вписано стилизирано изображение на автентичен златен кръст, намерен при разкопки в местността “Асенова крепост” и датиран от 10-11 век.
В средата на златния кръст е вписан втори кръст – символ на трудното и продължително отстояване на християнската вяра и ценности.
В долната част на ключа е изобразена буквата “Х”, бележеща името на града и явяваща се същевременно римската цифра 10 – периода на средновековен разцвет на града ( 10 – 11 век) .
Над щита е разположена сребърна (бяла) зидова корона, отличаваща герба като градски. Когато короната е с три зъбера, това означава, че градът е с население под 100 000 души.
Под щита е разположена сребърна (бяла) девизна лента с надпис “Достойнство и вяра”. Девизът отправя към най-важното събитие от историята на града – битката при Клокотница на 09.03.1230г. – една от най-важните победи в българската история.
В хералдиката цветовете имат особено значение. Така жълтото (златното) означава благородство и сила. Червеното – жертвоготовност, героизъм и връзка с прадедите. Бялото (сребърното) означава чистота, непорочност (този цвят се свързва и с едно от старите имена на града - Беловод).


Автори на герба: Борил Караиванов и Емануил Манолов

Върни се в началото на страницата