Тази интернет страница www.haskovo.bg е притежание на Община Хасково. В настоящото изявление се обяснява каква информация се събира при посещение на интернет страницата и как тя се използва. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез тази интернет страница и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Община Хасково на други законосъобразни основания.

Администратор на личните данни е:

Община Хасково

6300 гр. Хасково

пл. ”Общински” № 1

тел.: 038/603 300

факс: 038/664 110

електронна поща: kmet@haskovo.bg

Длъжностно лице по защита на данните

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Община Хасково: dpo@haskovo.bg

Информация, която се събира

Като посетители на интернет страницата на Община Хасково може да разглеждате съдържанието й, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. При отваряне на страницата и различните менюта в нея, Община Хасково получава информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: интернет страницата, която ви е препратила; IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

Информация за Вас се получава само ако я предоставите доброволно, в случаи, че се свържете с Община Хасково по електронна поща, чрез формуляра за контакт или използвате специализирани модули и електронни услуги.

Цели и основание за обработване на личните Ви данни

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и електронни услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена услугата, която заявявате. Попълнените от Вас данни се обработва единствено за нуждите на административната услуга. Обработването на личните Ви данни за изпълнение на заявената услуга е необходимо за спазване на законовите задължения на Община Хасково и по повод упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на общинската администрация.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

Община Хасково не предоставя на трети лица данните Ви, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните Ви данни, предоставени за изпълнение на услуга, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до конкретната услуга.

Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от Община Хасково

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление в салон „Административно обслужване“ на Община Хасково, пл.“Общински“ № 1 или да подадете заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че Община Хасково обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с общинската администрация или с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати. Също така имате право да подадете жалба към надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, интернет страница: www.cpdp.bg, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Личните данни, които попълвате се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и непредоставянето им ще доведе до прекратяване на производството.

„Бисквитки“

Този Уебсайт използва „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. Повече информация за това как функционират „бисквитките“, как да настроите Вашия браузър да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива можете да намерите в Интернет.

 

Община Хасково предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено.

Върни се в началото на страницата