яну 29
2017
Разширено онлайн присъствие

През годините община Хасково развива своята информационна среда, стараейки се да използва потенциала на съвременните информационни технологии за подобряване на административното обслужване и все по-ефективното взаимодействие с гражданите. В това отношение изминалата 2016 година не бе изключение. Екипът на общината, ангажиран с развитието на информационното обслужване и предоставянето на електронни услуги, осъществи поредните стъпки към предоставяне на нови електронни услуги, предоставяне на информация в интернет и...

Върни се в началото на страницата