Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция. Съгласно хартата на клиента

  1. Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
  2. Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Община Хасково, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни формуляр.Върни се в началото на страницата