юли 25
2022
Заповед № Т-175/25.07.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост: спортни игрища и сграда в парк "Авеню"

З А П О В Е Д № Т-175 гр.Хасково 25.07.2022 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №663/01.07.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска...

юли 15
2022
Заповед № Т-174/14.07.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

Заповед № Т-174/14.07.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост: Паркинги по плана на гр.Хасково, както следва: Паркинг до хотел Аида, ПИ с идентификатор 77195.723.326, 47 бр. паркоместа; Паркинг до комплекс 21-ви век, ПИ с идентификатор 77195.722.65, 98 бр. паркоместа;...

юли 12
2022
Заповед РД-634-12-07-2022 за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане на дейности:сеч,извоз и рампиране на временен склад на дървесина от Обект 2202

Заповед РД-634-12-07-2022 за откриване на процедура открит конкурс за възлагане на дейности:сеч,извоз и рампиране на временен склад на дървесина от Обект 2202...

юли 08
2022
ЗАПОВЕД № T-172 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: с. Гълъбец, общ. Хасково, помещения от сграда с площ 44.00 кв.м.

З А П О В Е Д № T-172 гр.Хасково 07.07.2022 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок...

юли 07
2022
ЗАПОВЕД № T-170 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: гр. Хасково, ул. „Княз Борис I“ №56, ПИ с идентификатор 77195.713.287.3 с площ 40.00 кв.м.

З А П О В Е Д № T-170 гр.Хасково 07.07.2022 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок...

юли 07
2022
ЗАПОВЕД № Т-173 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с. Узунджово, общ. Хасково, помещение, втори етаж от сграда находяща се в кв. 45

З А П О В Е Д № Т-173 гр.Хасково 07.07.2022 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №621/10.06.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10...

юли 07
2022
ЗАПОВЕД № Т-171 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с.Елена, общ. Хасково, лекарски кабинет от здравна служба с. Елена, с площ 25,00 кв.м.

З А П О В Е Д № Т-171 гр.Хасково 07.07.2022 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №621/10.06.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10...

юли 07
2022
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: С. Гълъбец, общ. Хасково, помещения от сграда с площ 44.00 кв.м.

З А П О В Е Д № T-172 гр.Хасково 07.07.2022 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок...

Върни се в началото на страницата