Заповед  № Т-174/14.07.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост: Паркинги по плана на гр.Хасково, както следва:

Паркинг до хотел „Аида“, ПИ с идентификатор 77195.723.326, 47 бр. паркоместа; 

Паркинг до комплекс „21-ви век“, ПИ с идентификатор 77195.722.65, 98 бр. паркоместа;

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата