Банкова сметка за дарения

Списък на дарения

Дата Дарител ЕИК/Булстат Вид Ст-ст в лв Предназначение

2022

04.07.2022 СОКОТАБ ЕООД 831360716 Пари 400.00 За покриване разходите за организиране на селищния празник на Кметство с.Мандра.
10.06.2022 "ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД 206027999 Услуга Ремонтни дейности на лекарския кабинет в с.Книжовник, с цел подобрение и улеснение работата на лекаря и привеждането му в приятен за посещаващите го пациенти вид, а също и изработка, транспорт и монтаж на мебели по задание на лекаря, упражняващ дейността си в кабинета.
05.05.2022 "ММ ГРУП" ООД - Хасково 126733975 Пари 1040.00 За ЦНСТДМУ 2 - гр. Хасково, ул."Съгласие" 5
21.04.2022 Хакиф Ибрям Хабил Пари 1000.00 За четири социални услуги - ЦНСТДМУ 1 и 2, ЦНСТДБУ и Преходно жилище.
14.02.2022 "ФИНТЕКСТИЛ" 202478879 Вещ Знаме - 30 метра за ОП "Спорт, отдих и туризъм", за ползване на обект "Камбанария", гр.Хасково.

2021

22.04.2021 Радослав Кирилов Ванчев Вещ Дарителят дарява в натура: ДИСКО ТОПКА за голямата зала на ПС "Петрово Бърдо" за общо ползване от посетителите.
18.01.2021 Асоциация "Солидарност Франция-България" Пари 1955.83 За подпомагане дейността на ЦНСТДМУ в община Хасково.

2020

02.09.2020 "Радев-06" ЕООД 126728558 Услуга Дарителят дарява безусловно и безвъзмездно услугата "Осъществяване на строителен надзор на строеж "Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент "Св.Богородица", Подобект 2 - Подход към монумент "Света Богородица" - стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв.792", при спазване на всички нормативно установени изисквания. Стойността на дарената услуга възлиза на 800 лв. без ДДС.
17.07.2020 ЕТ "Тано-Николай Траилов" 126163482 Вещ Дарителят дарява храна за нуждите на детските и социални заведения на територията на гр.Хасково. Обща стойност на Дарението: 10 773,70 лева.
27.04.2020 Адвокатско дружество "Генев и Марков" 177430738 Пари 1000.00 За закупуване и доставка на лекарства и/или хранителни продукти от първа необходимост на самотно живеещи, трудноподвижни или болни хора, които имат нужда от помощ.
21.04.2020 ЕНЕРИ ДИВЕЛОПМЪНТ ГмбХ Виена, Австрия Вещ Дарителят дарява 1000 броя предпазни маски за многократна употреба за справяне с последиците от инфекцията с вируса Ковид- 19 и за нуждите на работещите на първа линия медицински лица и общински служители.
21.04.2020 ЕНЕРИ ДИВЕЛОПМЪНТ ГмбХ Виена, Австрия Вещ Дарителят дарява 30 броя предпазни костюми за многократна употреба за справяне с последиците от инфекцията с вируса Ковид- 19 и за нуждите на работещите на първа линия медицински лица и общински служители.
15.04.2020 „КАВЕЛ ИНВЕСТ“ ООД 836185174 Вещ Дарителят дарява 300 пакета „ФИДЕ“ по 0.400 кг. на стойност 180 лв. за подпомагане на социалнослаби граждани.
14.04.2020 „ТИМС ФУУДС“ ЕООД, ХАСКОВО 126117830 Вещ Дарителят дарява 300 бр . козунаци, 300 бр., великденски кифлички и 300 бр. великденски курабии за социалнослаби граждани по повод Великден и във връзка с пандемията от коронавирус.
10.04.2020 „Ромпетрол България“ чрез НСОРБ Вещ Дарителят дарява 500 литра гориво за зареждане на моторните превозни средства на хората на първа линия и доброволците към Община Хасково
10.04.2020 Сдружение „Пчела-Източни Родопи“ Хасково Вещ Дарителят дарява 185 бр. буркани пчелен мед за социалнослаби граждани по повод Великден и във връзка с пандемията от коронавирус.
07.04.2020 "Мегадом" ООД - Строителна верига "Практис" 130105570 Вещ Дарителят дарява 100 /сто/ броя латексови ръкавици, бели - за нуждите на хората на първа линия и доброволците към Община Хасково.
07.04.2020 "Мегадом" ООД - Строителна верига "Практис" 130105570 Вещ Дарителят дарява 100 /сто/ броя маски за защита от прах, FFP1, с вентил за издишане - за нуждите на хората на първа линия и доброволците към Община Хасково.
06.04.2020 "Пак Дизайн" ООД 200712697 Вещ Дарителят дарява 9 /девет/ броя защитен параван от прозрачен плексиглас за фронт- офисите на Община Хасково.
06.04.2020 "Пак Дизайн" ООД 200712697 Вещ Дарителят дарява 7 /седем/ броя аерозолни кутии от прозрачен плексиглас за МБАЛ Хасково - защита на медицинския персонал при интубация.
03.04.2020 Алиана ООД 126723632 Вещ Дарителят дарява 500 /петстотин/ броя предпазни маски за многократна употреба за служителите на МВР - Хасково.
03.04.2020 "Флеар Спорт" ООД 204041726 Вещ Дарителят дарява 500 /петстотин/ броя предпазни маски за служителите на МВР - Хасково.
03.04.2020 "Стиван" ООД 126094239 Вещ Дарителят дарява 300 броя предпазни маски за многократна употреба на стойност 900 лв. за служителите и настанените в Дом за стари хора - Кенана, гр.Хасково.
01.04.2020 ММ ГРУП ООД ХАСКОВО BG126733975 Вещ Дарителят дарява 80 бр. предпазни шлема на стойност 240,00 лв. за служителите на Община Хасково, които работят на първа линия.
01.04.2020 Ай Ти Партнърс 1 - ООД BG202461254 Вещ Дарителят дарява 1700 бр. защитни ръкавици на стойност 170,00 лв. и един кашон мокри кърпички на стойност 30,00 лв. за служителите на Община Хасково, които работят на първа линия.
30.03.2020 Рабие Смаил Халил Вещ Дарителят дарява 100 /сто/ броя предпазни маски за многократна употреба - да се използват където има спешна необходимост.
30.03.2020 "Мегадом" ООД - Стротелна верига "Практис" Вещ Дарителят дарява очила, маски, дъждобрани, гащеризони, ръкавици и пръскачки за доброволците към Община Хасково и служителите, работещи на първа линия.
25.03.2020 Петър Евгениев Николов Вещ Дарителят дарява 1000 /хиляда/ броя предпазни маски за многократна употреба- да се използват където има спешна необходимост.
24.03.2020 Иван Величков Минев Вещ Дарителят дарява 5 000 /пет хиляди/ броя предпазни ръкавици за служителите на МВР - Хасково.
23.03.2020 ПГЛП „РАЙНА КНЯГИНЯ“ -ХАСКОВО Вещ Дарителят дарява 110 бр. предпазни маски за многократна употреба за нуждите на служителите на общнските звена, работещи на първа линия.
19.03.2020 Ротари клуб "Хасково-Аида" Вещ Дарителят дарява 1100 бр. предпазни маски за многократна употреба за медицински лица, диспансерите, частнопрактикуващи лекари, поликлиники и лаборатории.
19.03.2020 Ротари клуб "Хасково-Аида" Вещ Дарителят дарява 12 кг. гранулиран дезинфектант за обществени места.
19.03.2020 ЕТ "Екотеx-Б.Узунов" BG836034560 Вещ Дарителят дарява 5 /пет/ броя бензинови пръскачки марка SUNSTO на обща стойност 1300 лв. за дейнистта на ОП "Екопрогрес"
04.02.2020 "Ай Си Джи Би" АД 201383265 Вещ Дарена дървесина, с общ обем 37,5 плътни кубически метри, на стойност 1939,20 лв., на Общинско предприятие "Екопрогрес", с цел да послужи за нуждите на Община Хасково за отопление на общинската зоологическа градина.

2018

19.12.2018 Милена Пенева Янузова Вещ 1.Бюро-ъглово с контейнер- 1000 лв.; 2.Секционен шкаф - 600 лв.; 3.Секция - 700 лв.; 4.Гардероб - 800 лв.; 5.Посетителски стол - 3 бр. х 10 лв.
31.10.2018 ПАЙНЕ БЪЛГАРИЯ ООД 203504096 Вещ Бебешки санитарни продукти за Общностен център
05.09.2018 СОКОТАБ ЕООД 8313660716 Пари 500.00 Организиране на селищен празник на село Долно Големанци
05.09.2018 СОКОТАБ ЕООД 8313660716 Пари 600.00 Организиране на селищен празник на село Малево
27.07.2018 СОКОТАБ ЕООД 8313660716 Пари 500.00 Организиране на селищен празник на село Мандра
20.04.2018 ПИМ ООД 126010700 Пари 2500.00 Бирен фест, фирмен футболен турнир

2017

08.12.2017 ЕТ НЕКС-Н.ЕЗЕГЕЛЯН-Е.ЕЗЕГЕЛЯН 126634411 Вещ Климатик
28.11.2017 ХЛЕБОЗАВОД ТИМС ЕООД 126117830 Вещ Хранителни продукти за "Детски спортен празник"
17.11.2017 КОЗИРОГ-Д ООД 126737468 Вещ Детски съоръжения за село Манастир
01.11.2017 КАМЕНИЦА АД Вещ Вода
18.10.2017 Съюз на българските музикални и танцови дейци 703397 Пари 200.00 Специална награда на участник в Международния конкурс за цигулари "Проф. Недялка Симеонова"
17.10.2017 ЛАВЕНА АД 837066835 Вещ Козметика за Общностен център
16.10.2017 СОКОТАБ 8313660716 Пари 500.00 Организиране на селищен празник на село Мандра
11.09.2017 ДЖЕЛАТО ЕМ ЕООД 204101130 Пари 2000.00 Легла за "Дом за стари хора"
21.08.2017 "Донидо Машин Индъстри" АД 836164433 Пари 1000.00 Организиране на РОК Фестивал в гр. Хасково през месец септември 2017 г.
21.08.2017 Опус 11 ЕООД 202992283 Пари 6500.00 Организиране на РОК фестивал в гр.Хасково през месец септември 2017г.
14.07.2017 СОКОТАБ ЕООД 831360716 Пари 500.00 Организиране на селищен празник на село Мандра
03.05.2017 Районен кооперативен съюз Хасково 000903985 Вещ 6 палета минерална вода "Горна баня" за детски градини, соц.домове, училища и др.
02.05.2017 "Брайт Комплекс АТ" 175224337 Пари 320.00 Закупуване на минерална вода за нуждаещите се от град Хасково.
10.04.2017 Райфайзенбанк ЕАД 83155841* Пари 500.00 Честване на 45-ти национален конкурс за дебютна литература "Южна пролет"
10.03.2017 "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД 131210347 Вещ Метален кош "Мерцедес" - 3 бр. за разделно събиране на отпадъци
13.01.2017 "ГАРАНТ-2000" ЕООД 1261826** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "РАДЕВ-06" ЕООД 1267285** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "РАДЕВ-06" ЕООД 1267285** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 ДЗЗД "СЕМА-ЕЕ" 1768241** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "ЕН АР КОНСУЛТ"ЕООД 1267208 Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС

2016

27.12.2016 Марина Милкова Армутлиева Пари 500.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
01.12.2016 Ивент Експириънс ЕООД 2013435 Пари 1500.00 Организиране на коледни тържества
20.10.2016 Средства от РОК концерт Пари 160.00 Изграждане на детска площадка в дневен център "Марина"
19.10.2016 Съюз на българските музикални и танцови дейци 000703397 Пари 200.00 Специална награда на участник в Международния конкурс за цигулари "Проф. Недялка Симеонова"
16.09.2016 СОКОТАБ ЕООД 831360716 Пари 600.00 Разходи по случай годишния за селищен празник на с.Малево
07.09.2016 "Ротари клуб - Аида" гр.Хасково 126654556 Вещ Доставка и монтаж на спортни уреди на открито за допълване на съществуваща спортна площадка в парк "Канана"
02.09.2016 "Райфайзенбанк България" ЕООД 831558413 Пари 2000.00 Концерт на формациите от детски градини, Тед меджик и празнична торта за деня на град Хасково
01.09.2016 "Зърнени храни" АД 126087771 Пари 4000.00 За провеждане на автомобилно състезание за дните на град Хасково
01.09.2016 Никола Господинов Тенев Пари 1000.00 Закупуване на телевизори за лежащо болни в дом за стари хора "Кенана"
25.07.2016 "Райфайзенбанк България" ЕООД 831558413 Вещ Микробус марка "Пежо" модел "Боксер"
18.07.2016 Марий Златков Матушев Пари 1000.00 Закупуване на телевизори за лежащо болни в дом за стари хора "Кенана"
26.05.2016 "Хидрострой" АД 103029862 Пари 1000.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
08.04.2016 ЕТ "ЕМО-Емил Стефанов Стефан Емилов" 126730922 Пари 3000.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
01.04.2016 "ЕДНО архитектурно студио" ООД 175171774 Услуга Услуга по изготвяне на инвестиционни проекти за обект: " Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари в ПИ с идент. № 77195.22.31 по КККР на гр.Хасково"
Върни се в началото на страницата