фев 17
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Въгларово, № 026007, № 0/ЗАПОВЕД № Т - 035

гр. Хасково 22.03.2012 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково  О Б Я В Я В А М: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните...

Върни се в началото на страницата