апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нива в землището на с.Гълъбец, № 013001/Заповед № Т-021/22.03.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Гълъбец, Община Хасково – с номера:-№ 013001 – с площ 8.139 дка, категория –VII, в местността “Юсеинджеке” – начална тръжна цена /годишна/ – 131.00 /сто тридесет и един...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Войводово, № 029001, № 0/Обява търг с.Войводово, № 029001, № 017004

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Войводово, № 029001, № 0/Заповед № Т-017/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №730/29.06.2007г. на Общински съвет-ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи – ниви в землището на село Мандра, Община Хасково – с номера:-№ 029001 – с площ 3.842 дка, категория – IV, в местността “Чифличето” – начална тръжна цена...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Войводово, № 063033, № 0/Обява търг с.Войводово, № 063033, № 063030, № 089001

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Войводово, № 063033, № 0/Заповед № Т-016/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Войводово, Община Хасково – с номера:-№ 063033– с площ 10.487 дка, категория – IV, в местността “Горна махала” – начална тръжна цена /годишна/ – 315.00 /триста и петнадесет...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Въгларово, № 026007, № 0/Обява търг.с.Въгларово, № 026007, № 026011

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Въгларово, № 026007, № 0/Заповед № Т-024/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Въгларово, Община Хасково – с номера:-№ 026007 – с площ 3.340 дка, категория –V, в местността “Сая алта” – начална тръжна цена /годишна/ – 74.00 /седемдесет и четири...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нива в землището на с.Въгларово, № 019001/Обява търг с.Въгларово

ОБЩИНА ХАСКОВО На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нива в землището на с.Въгларово, № 019001/Заповед №Т-020/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №42/25.01.2008г. на Общински съвет-Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – нива в землището на село Въгларово, Община Хасково – с номера: - № 019001 – с площ 4.401 дка, категория –IV, в местността “Хайван дере”...

фев 17
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Въгларово, № 026007, № 0/Обява за търгове за отдаване под наем 18.04.2012

О Б Щ И Н А    Х А С К О В О На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост, Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково, Заповед № Т-034 и Т-035 от 22.03.2012 г. О Б Я В Я В А: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под...

Върни се в началото на страницата