дек 30
2021
Заповед №Т-427/30.12.2021г.-Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.39 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, с площ 2074,00 кв.м.,с предназначение „за ресторант“.

Заповед №Т-427/30.12.2021г.-Публичен търгс явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИIVв кв.39по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, с площ 2074,00 кв.м., с предназначение за ресторант....

дек 22
2021
Заповед №Т-423/22.12.2021г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот с идентификатор 77195.705.164 по КК на гр.Хасково /м. “Куба II“ /, с площ 572,00 кв.м.

Заповед №Т-423/22.12.2021г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имотс идентификатор 77195.705.164 по КК на гр.Хасково /м. Куба II /, с площ 572,00 кв.м....

ное 24
2021
Заповед Т-420 от 24.11. 2021 година - Учредяване на отстъпено право на строеж ,,Търговски обект ” № 4 със ЗП 44,10 кв.м.в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково   (ул. „Пролетарска”)

Заповед Т-420 от 24.11. 2021 година - Учредяване на отстъпено право на строеж ,,Търговски обект № 4 със ЗП 44,10 кв.м.в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково (ул. Пролетарска)...

ное 24
2021
Заповед Т-421 от 24.11. 2021 година - Учредяване на отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково  (ул. „Пролетарска”)

Заповед Т-421 от 24.11. 2021 година - Учредяване на отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково (ул. Пролетарска)...

ное 24
2021
Заповед № T-418 от 24.11.2021 година за отмяна на № Т-416/22.11.2021г. на кмета на Община Хасково

Заповед № T-418 от 24.11.2021 година за отмяна на № Т-416/22.11.2021г. на кмета на Община Хасково за обявен Публичен търг с явно наддаване за: Учредяване на отстъпено право на строеж за Търговски обект № 4 със ЗП 44,10 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково (ул.Пролетарска)....

ное 24
2021
Заповед № T-419 от 24.11.2021 година за отмяна на № Т-417/22.11.2021г. на кмета на Община Хасково

Заповед № T-419 от 24.11.2021 година за отмяна на № Т-417/22.11.2021г. на кмета на Община Хасково относнообявен Публичен търг с явно наддаване за: Учредяване на отстъпено право на строеж за Търговски обект № 3 със ЗП 36,00 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково (ул.Пролетарска). ...

ное 23
2021
Заповед № Т-415 от 22.11.2021г. за продажба на: УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир, Община Хасково

Заповед № Т-415 от 22.11.2021г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 830,00 кв.м. ...

Върни се в началото на страницата