мар 14
2022
Заповед № Т-19/10.03.2022 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Метален павилион с площ 100 кв.м - С. Гарваново, общ.Хасково,

Заповед № Т-19/10.03.2022 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Метален павилион с площ 100 кв.м - С. Гарваново, общ.Хасково,...

мар 14
2022
Заповед № Т-18/14.03.2022 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №77195.712.77 по КК на гр. Хасково

Заповед № Т-18/14.03.2022 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Озеленена площ в поземлен имот №77195.712.77 по КК на гр. Хасково, в карето между ОУ Св. Иван Рилски и улици Рила, Одрин и Цар Иван Асен II...

мар 10
2022
Заповед № Т-10/10.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин в обществена къпалня в Гр. Хасково, ул. „Единство“.

Заповед № Т-10/10.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин в обществена къпалня в Гр. Хасково, ул. Единство....

мар 10
2022
Заповед № Т-17/10.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение от сграда в кметство с. Конуш, общ. Хасково.

Заповед № Т-17/10.03.2022 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение от сграда в кметство с. Конуш, общ. Хасково....

Върни се в началото на страницата