окт 13
2021
Заповед № Т-409/13.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево

Заповед № Т-409/13.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево...

окт 13
2021
Заповед № Т-408/13.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево

Заповед № Т-408/13.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево...

окт 05
2021
Заповед № Т-406/05.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш

Заповед № Т-406/05.10.2021 - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м. ...

сеп 27
2021
Заповед № 1698 от 27.09.2021г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2106.

Заповед № 1698 от 27.09.2021г. за откриване на процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2106....

сеп 17
2021
Заповед № Т-403 от 17.09.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот 77195.744.40 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/

Заповед № Т-403 17.09.2021г. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост с кад. момер 77195.744.40 по КК на гр.Хасково /ж.р.Каменец/, с площ 368,00 кв.м....

Върни се в началото на страницата