Заповед № Т-25 гр. Хасково 28.03.2022 год. -  Публичен търг с явно наддаване за:застрояване на 2 (два) броя ,,Търговси обекта”

Върни се в началото на страницата