Заповед №Т-58/20.04.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост:  Парк „Мерсито“

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата