Основни функции

Ръководи реализирането на общинските приоритети в дейностите държавна и общинска отговорност в системата на образованието, културата, младежките дейности и спорта.
Организира и ръководи провеждането на традиционните културни прояви с регионално, национално и местно значение.
Координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
Координира и контролира използването на общинската база за нуждите на учебните и детски заведения, културните институти, спортните обекти.
Контролира дейността на културните институции на общинска издръжка.
Изготвя и осъществява общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.
 

Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4

Йорданка Иванова

началник отдел ОКМДС

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Йорданка Иванова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1 038 603341
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1 038 603391
Деян Александров ст.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1 038 603392
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1 038 603459
Милена Монева мл.експерт "Детски градини" пл.Общински 1 038 603434
Милен Славов гл.експерт "Образование" пл.Общински 1 038 603434

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата