ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ПРАЗНИЦИТЕ НА ГРАДА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА ОТ 06.09.2019г. ДО 08.09.2019г. 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ, ЗА ТРАДИЦИОННИЯ ПАНАИР В ЛЕСОПАРК „КЕНАНА“, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДО 20.08.2019г.
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ:
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ И БЕЗОПАСНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКО УВЕСЕЛИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ.
ТОЧНИ РАЗМЕРИ НА ИЗПОЛЗВАЕМАТА ПЛОЩ (ДЪЛЖИНА И ШИРИНА) ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ.
СНИМКОВ МАТЕРИАЛ НА ПОСТАВЯЕМИЯ ОБЕКТ.
ЗАЯВЛЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ КРИТЕРИИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.
ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ РАЗРЕШАВА ПРЕВИШАВАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА ПЛОЩ И ВСЯКО РАЗПОЛАГАНЕ ИЗВЪН ОДОБРЕНАТА СХЕМА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА НЕПРАВОМЕРНО, КАТО НАРУШИТЕЛИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО СЛЕДВАЩИ ПОДОБНИ СЪБИТИЯ.
 

Върни се в началото на страницата