Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

 

  1. Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“  е 60 бр. и по схема „Училищен плод “  е  60 бр.

Дата на публикуване: 28.08.2019 г.

Срок за получаване на предложения: до 03.09.2019 г., 17:00 ч.

Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите така и  общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя  и наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (03.09.2019 г. 17:00 ч.), не се разглеждат.

Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на  ОУ „Васил Левски“ намираща се на адрес: с. Книжовник, община Хасково, ул. „Георги Димитров“ № 22

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата