Заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка с чл. 62 и чл. 63 от ЗМДТ, за районите и услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2022 година.

Заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка с чл. 62 и чл. 63 от ЗМДТ, за районите и услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, които ще се извършват на територията на Община Хасково през2022година....

Върни се в началото на страницата