Гергана Георгиева

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова ст.експерт."Админ.наруш." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Мария Пейкова юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев ст.експерт пл.Общински 1 038 603422
Христина Ванчева Юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Богдана Петкова-Василева Юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата