Документи за приемане на дете в детска градина и ясла

        

  1.     Молба от родителите на детето
  2.     Копие от акта за раждане на детето (не се изисква за прием в ясла)
  3.     Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  4.     Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни   преди постъпването на детето в детската градина
  5.     Имунизационен паспорт
  6.     Медицинска бележка с резултати от изследвания на кръв и урина, извършена в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
  7.     Медицинска бележка с резултати от изследвания за  патогенни чревни паразити и чревни бактерии

 

 

Детски градини в община Хасково

Върни се в началото на страницата