В прикачените файлове ще намерите:

 

- НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

 

- ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.;

 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 94 от  30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. на МС;

 

 -  Информация за финалите на държавните първенства от държавния спортен календар за 2022 година, валидни при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.;

 

- Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби.

Върни се в началото на страницата