Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на квартал „Хисаря“ южно от  ул. "Чучулига“, ул. „Персенк“, ул. „Белоградчик“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план план за регулация на квартал Хисаря южно от ул. Чучулига, ул. Персенк, ул. Белоградчик, гр. Хасково. Проекта обхваща територията на кв. Хисаря, за която не е приложен плана за регулация, а именно южно от ул. Енисей, западно от ул. Чучулига, ул. Амазонка...

Приет е предварителен проект за План за регулация на ж.р. "Кенана"

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 17 от Протокол № 21/11.10.2016 г. на Общинския експертен съвет е приет Предварителен проект за подробен устройствен план план за регулация на ж.р. Кенана гр. Хасково. Настоящето обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/25.11.2016 г. Проектът се намира в...

Върни се в началото на страницата