Приети имена на улици в ж.р. "Куба", ж.р. "Изгрев", ж.р. "Орфей", ж.р. "Каменец", ж.р. "Република", м. "Кекличево стопанство", м. "Дерекьой топра"

Имена на улици в ж.р. Куба, ж.р. Изгрев, ж.р. Орфей, ж.р. Каменец, ж.р. Република, м. Кекличево стопанство, м. Дерекьой топра, приети с Решение №516 от 04.08.2017 г. на Общински съвет....

Върни се в началото на страницата