Срокове за кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково през 2022 година

 

Във връзка с Решение №589 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково, Ви уведомяваме, че срокът за кандидатстване за 2022 г. с проекти по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково се извършва на два етапа:

 

- Първият етап е до 31 май 2022 г.

- Вторият етап е до 31 юли 2022 г.

 

Втори етап на кандидатстване се провежда само при наличие на остатък от неразпределени на първия етап финансови средства от определения общ годишен размер на финансовите средства за финансово подпомагане на местната култура.

 

На основание чл. 6 от Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково,  уведомяваме местните културни организации, културни институти, сдружения и творци, че в срок до 10.05.2022 г. могат да подават в деловодството на община Хасково своите предложения за членове на експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане, които трябва да са с опит и дейност в областта на културата.

 

 

 

Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково и формулярите за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове.

Върни се в началото на страницата