В прикачените файлове ще намерите:

 

- Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 година

- ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

-  Декларация по образец към искане за получаване на стипендия 

 

Върни се в началото на страницата