Населено място Училище Директор  Телефон
гр. Хасково НУ "Георги Сава Раковски" Димитрия Атанасова  038/622597
гр. Хасково ОУ "Любен Каравелов" Мариела Златева  038/668331
гр. Хасково ОУ "Св.св.Кирил и Методий"  Иванка Стоянова  038/668288
гр. Хасково ОУ "Шандор Петьофи "  Антоанета Петрова 038/643100
гр. Хасково ОУ "Св.Климент Охридски"  Гинка Райчева   038/622637
гр. Хасково ОУ "Никола Й. Вапцаров" Димитрина Димитрова 038/622669
гр. Хасково ОУ  "Св. Иван Рилски"  Тонка Ченгелова 038/622642
гр. Хасково ОУ  "Христо Смирненски"  Силвия Траилова 038/622524
с. Динево ОУ  "Христо Ботев" Ясен Колязов    03713/9090
с. Узунджово ОУ "Любен Каравелов"  Валя Димитрова 03710/2270
с. Долно Големанци ОУ "Христо Ботев" Елена Колязова   037423/996
с. Войводово ОУ "Христо Ботев" Красимира Димитрова   03718/2266
с. Конуш ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Марияна Узунова   03717/2266
с. Книжовник ОУ "Васил Левски"  Валентин Краев     03719/2266
с. Малево ОУ "Св.св. Кирил и Методий"  Ваня Добрева  03712/2370
гр. Хасково СУ "Васил Левски" Милена Михайлова 038/662993
гр. Хасково СУ "Св. Паисий Хилендарски"  Нина Стайкова 038/624120 
гр. Хасково СУ "Стефан Караджа" Силвия Тенчева  038/624492
гр. Хасково ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"  Деян Янев     038/665222
гр. Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Гергана Петрова 038/624098
гр. Хасково ПГДС "Цар Иван Асен II" Маргарита Топалова  038/665134
гр. Хасково ПГТАТ "Никола Й.Вапцаров" - професионално Донка Станчева  038/622783
гр. Хасково ФСГ "Атанас Буров" - професионално Цанко Цанков   038/624830
гр. Хасково ПГТ "Александър Паскалев" - професионално Пенка Геoргиева  038/622296
гр. Хасково ПГЛП "Райна Княгиня"  - професионално Траяна Николова   038/622472
гр. Хасково  ПГМЕТ "Стойчо и  Кица Марчеви" - професионално Тихомир Калинов   038/622331
ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр.Хасково Център за специална образователна подкрепа Кристина Куличева  038/665449
ЦПЛР  - ОУО, гр.Хасково Център за подкрепа на личностното развитие  Димитър Цветков 038/622716
Върни се в началото на страницата