През първия етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково са постъпили общо 67 проекта, от тях 39 са одобрени  по съответните направления: „Читалища“, „Културни инициативи“, „Мобилност“, „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ и  „Утвърдени и значими събития“.

Списъците с резултатите от работата на комисията за класираните и некласирани проекти на  първи етап на кандидатстване ще намерите в прикачените файлове.

 

Остатъкът от неразпределените на първи етап финансови  средства  от определения общ годишен размер на средствата за подпомагане на местната култура е  както следва:

Направление „Читалища“ – 5 318,64 лв.

Направление  „Културни инициативи“ -   4 676,76 лв.

Направление „Мобилност“ -  3 858,00 лв.

Направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ - 3 142,00 лв.

 

 

Напомняме, че срокът за подаване на искания на финансово подпомагане за втори етап на кандидатстване е  31 юли 2022 г. 

Върни се в началото на страницата