Разпределението на средствата по ЕРС за дейностите в сфера "Образование" за 2022 г., Заповед №РД-229/30.03.2022 г. на Кмета на община Хасково и Приложенията към нея може да изтеглите от прикачените файлове.

Върни се в началото на страницата