Регистър и списък с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ:

Вх. №  Дата Вид на деклар. Име, Презиме, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1 1 18.5.2018 т.1 Ангелина Младенова Пехливанова ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ГРАОН гл.спец.  
2 2 18.5.2018 т.1 Васил Тодоров Несторов ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ЗСД гл.експ.  
3 3 18.5.2018 т.1 Янко Радев Петев ДИР.ИСДУОС дир.  
4 4 18.5.2018 т.1 Тоня Димитрова Маркова ДИР.АГСИ ОТДЕЛ АГК нач.отдел  
5 5 21.5.2018 т.1 Анита Петрова Димитрова ДИР.АПНО  тех. сътр.  
6 6 21.5.2018 т.1 Катя Иванова Демирева МЛАД.ЦЕНТЪР дир.  
7 7 22.5.2018 т.1 Ангел Димитров Стоилов ДИР.АГСИ дир.  
8 8 28.5.2018 т.1 Димитър Петров Бояджиев СЕКТОР ФИН.КОНТРОЛ ст.експ.  
9 9 28.5.2018 т.1 Яница Георгиева Динкова ОБЩИНА ХАСКОВО секретар  
10 10 28.5.2018 т.1 Олга Кирилова Ванчева ДИР.ОДД ОТДЕЛ КСМВТ нач.отдел  
11 11 28.5.2018 т.1 Жанета Янчева Янева ДИР.ИСДУОС ст.спец.  
12 12 29.5.2018 т.1 Христо Ангелов Недев ДИР.ИСДУОС гл.спец.  
13 13 30.5.2018 т.1 Шенай Юсуф Ахмед ОБЩИНА ХАСКОВО мл.експ.  
14 14 30.5.2018 т.1 Георги Господинов Иванов ОБЩИНА ХАСКОВО мл.експ.  
15 15 30.5.2018 т.1 Диляна Антонова Кабадаева ДИР.АПНО  гл.експ.  
16 16 31.5.2018 т.1 Гергана Стайкова Киримова ДИР.АПНО  дир.  
17 17 01.6.2018 т.1 Веселин Вълчев Хаджиев   кметски намест.  
18 18 01.6.2018 т.1 Андрей Стоянов Гаджев   кмет на кметство  
19 19 06.6.2018 т.1 Райко Лозков Лозев ОП ЕКОПРОГРЕС дир.  
20 20 08.6.2018 т.1 Пламен Димитров Кузманов ДСХ КЕНАНА дир.  
21 21 11.6.2018 т.1 Росица Петрова Георгиева ДИР.АГСИ гл.спец.  
22 22 18.6.2018 т.1 Катя Крумова Гогова ДИР.ОДД ст.спец.  
23 23 20.6.2018 т.1 Марияна Пажлинова Чоева ДИР.ИСДУОС ст.спец.  
24 24 27.6.2018 т.1 Дора Божидарова Димитрова ДИР.ОДД ст.експ.  
25 25 03.7.2018 т.1 Маргарита Недялкова Георгиева ДИР.ХДОН гл.експ.  
26 26 10.7.2018 т.1 Милена Сашева Бодурова КМЕТСВО С. МАЛЕВО тех. сътр.  
27 27 16.7.2018 т.1 Радка Йорданова Христова ДИР.ХДОН гл.спец.  

28

28 01.8.2018 т.1 Митра Георгиева Тодорова ОП ТИЦ дир.

 

29 29 01.8.2018 т.1 Галина Димова Симеонова ДИР.ХДОН гл.спец.  
30 30 06.8.2018 т.1 Даниела Тончева Янчева ДИР.АГСИ гл.спец.  
31 31 09.8.2018 т.1 Тодор Димитров Грозев ДИР.АГСИ гл.арх.  
32 32 20.09.2018 т.1 Василена Руменова Стойчева ИОУ експ.  
33 33 01.10.2018 т.1 Яна Тенчева Банева ДИР.АГСИ гл. експ.  
34 34 08.10.2018 т.1 Бояна Димитрова Валканова ДИРИСДУОС мл. експ.  
35 35 08.10.2018 т.1 Бояна Кирилова Пашинова ДИРЕНППЕ гл. експ.  
36 36 05.11.2018 т.1 Здравослава Мирова Коруева ДИРХДОН мл. експ.  
37 37 12.11.2018 т.1 Огнян Юлиев Шелеров      
38 38 14.11.2018 т.1 Теодора Ицкова Христова ДИРЕНППЕ гл. експ.  
39 39 21.11.2018 т.1 Георги Господинов Иванов ДИРАГСИ гл.спец.  
40 40 26.11.2018 т.1 Росен Тончев Колешев   спец.  
41 41 26.11.2018 т.1 Диана Бошкова    тех.сътр.  
42 42 26.11.2018 т.1 Дарина Георгиева Димитрова   сл.инф.  
43 43 26.11.2018 т.1 Ирина Стефанова Събева   чист-хигиенист  
44 44 26.11.2018 т.1 Златка Стоянова Георгиева   тех.сътр.  
45 45 26.11.2018 т.1 Митко Асенов Касабов   сл.информация  
46 46 03.12.2018 т.1 Владимир Димитров Райчев КЗУТ нач.  
47 47 28.12.2018 т.1 Милена Янузова   зам.кмет  
48 48 02.01.2019 т.1 Маджид Реджеп ОИЦ упр.  
49 49 15.01.2019 т.1 Анна Асенова Данова   тех.сътр.  
50 50 23.01.2019 т.1 Дафинка Къдринова Гаджева ДГ№16 ''Славейче'' дир.  
51 51 11.02.2019 т.1 Добри Венков Иванчев   оперативен  
52 52 12.02.2019 т.1 Байрие Ерол Ибрям   мл.експ.  
53 53 01.03.2019 т.1 Полина Сашова Йорданова   ст.спец.  
54 54 13.03.2019 т.1 Златка Николова Димитрова   гл.спец.  
55 55 01.04.2019 т.1 Васил Гочев Николов   ст.експ.  
56 56 01.04.2019 т.1 Филип Мавродиев Христозов   юрисконсулт  
57 57 05.04.2019 т.1 Мария Бинчева Пейкова   юрисконсулт  
58 58 17.04.2019 т.1 Маргарита Данчева Митева   мл.експ.  
59 59 22.04.2019 т.1 Йордан Тодоров Александров   тех.сътр.  
60 60 02.05.2019 т.1 Теодора Кирилова Димова   гл.спец.  
61 61 10.06.2019 т.1 Николай Димитров Димитров   тех.сътр.  
62 62 09.07.2019 т.1 Женя Тодорова Иванова   гл.спец.  
63 63 01,08.2019 т.1 Вяра Иванова   ст.експ.  
64 64 01.08,2019 т.1 Румяна Сашева Якубова   гл.експ.  
65 65 05.08.2019 т.1 Мирослава Димитрова Колева   мл.експ.  
66 66 12.08.2019 т.1 Милен Грозев Марков   гл.инсп.  
67 67 19.08.2019 т.1 Наталия Петрова Пачеманова   дир.дирекция  
68 68 10.09.2019 т.1 Ива Пламенова Пашинова   гл.инсп.  
69 69 10.09.2019 т.1 Иванка Димитрова   ст.експ.  
70 70 11.09.2019 т.1 Деница Иванова Налбантова   гл.експ.  
71 71 24.09.2019 т.1 Динико Колев Тодоров   кмет на кметство  
72 72 24.09.2019 т.1 Елена Господинова Димитрова   кмет на кметство  
73 73 24.09.2019 т.1 Тамара Михайловна Петкова   кмет на кметство  
74 74 24.09.2019 т.1 Стефка  Ванева   кмет на кметство  
75 75 24.09.2019 т.1 Господинка Димчева Тончева   кмет на кметство  
76 76 24.09.2019 т.1 Илиана Атанасова Димитрова   кмет на кметство  
77 77 24.09.2019 т.1 Руска Вълкова Митева   кмет на кметство  
78 78 25.09.2019 т.1 Мария Добрева Митева   кмет на кметство  
79 79 25.09.2019 т.1 Надя Иванова Димитрова   тех.сътр.  
80 80 25.09.2019 т.1 Анка Стайкова Ванчева   кмет на кметство  
81 81 08.11.2019 т.1 Станислав Дечев   кмет  
82 82 12.11.2019 т.1 Надежда  Добрева   км.нам.  
83 83 12.11.2019 т.1 Гого Младенов   км.нам.  
84 84 12.11.2019 т.1 Пеню Пенев   км.нам.  
85 85 12.11.2019 т.1 Маринела Атанасова   тех.сътр.  
86 86 12.11.2019 т.1 Динко Тенев   зам.кмет  
87 87 13.11.2019 т.1 Недялка Димитрова   гл.експ.  
88 88 13.11.2019 т.1 Неше Мурад   км.нам.  
89 89 14.11.2019 т.1 Младен Марчев   км.нам.  
90 90 03.12.2019 т.1 Мария Вълчева   зам.кмет  
91 91 03.12.2019 т.1 Гергана Кючукова   дир.  
92 92 03.12.2019 т.1 Щерьо Янев   дир.  
93 93 03.12.2019 т.1 Пламен Лечев   нач.отдел  
94 94 03.12.2019 т.1 Танер Емин   зам.кмет  
95 95 04.12.2019 т.1 Милена Дякова   гл.спец.  
96 96 02.01.2020 т.1 Йорданка Иванова   нач.отдел  
97 97 02.01.2020 т.1 Милен Славов   гл.експ.  
98 98 02.01.2020 т.1 Владислав Дивчев   гл.спец.  
99 99 13.01.2020 т.1 Христина Михайлова   гл.експ.  
100 100 14.01.2020 т.1 Татяна Георгиева   км.нам.  
101 101 20.01.2020 т.1 Йорданка Георгиева   гл.експ.  
102 102 22.01.2020 т.1 Румяна Якубова   гл.спец.  
103 103 27.01.2020 т.1 Сабрие Мурад   мл.експ.  
104 104 27.01.2020 т.1 Любомир Михов   нач.отдел.  
105 105 02.03.2020 т.1 Тюркиян Али   гл.спец.  
106 106 16.03.2020 т.1 Ваня Христова   дир.  
107 107 16.03.2020 т.1 Драгомир Пейчев   ст.юрисконсулт  
108 108 01.04.2020 т.1 Ибрам Ибрам   т.сътр.  
109 109 27.04.2020 т.1 Танжу Халибрям   мл.експ "ИТ"  
110 110 12.05.2020 т.1 Николай Богданов   мл.експ ЕРР  
111 111 19.05.2020 т.1 Георги Георгиев   км. нам.  
112 112 01.06.2020 т.1 Нели Канева   упр. ОИЦ  
113 113 04.05.2020 т.1 Иванка Илчева   дир.  
114 114 22.06.2020 т.1 Сюлейман Сюлейманов   дир.  
115 115 22.06.2020 т.1 Делчо Марашев   горски  
116 116 06.07.2020 т.1 Марио Николов   спец.КОРЗ  
117 117 03.08.2020 т.1 Славка Милева   гл.спец.  
118 118 03.08.2020 т.1 Валентина Тодорова   ст.експ.бюджет  
119 119 17.08.2020 т.1 Маринела Атанасова   експ.фин.контрол  
120 120 01.09.2020 т.1 Илияна Илчева   гл.спец.  
121 121 08.09.2020 т.1 Нина Иванова   ст.спец.  
122 122 11.09.2020 т.1 Музафер Рамадан   мл.експ.  
123 123 12.10.2020 т.1 Милена Монева   мл.експ.  
124 124 19.10.2020 т.1 Сабрие Ахмед   гл.спец.  
125 125 02.11.2020 т.1

Виолета Стоева

  ст.спец.  
126 126 09.11.2020 т.1 Станимир Боев   спец.ОМП  
127 127 16.11.2020 т.1 Донка Иванова   гл.спец.  
128 128 16.11.2020 т.1 Сибела Михайлова   спец.  
129 129 16.11.2020 т.1 Даниела Янчева   гл.спец.  
130 130 20.11.2020 т.1 Кремена Любенова   ст.спец.  
131 1 20.01..2021 т.1 Вълчо Събев   мл.експ.  
132 2 01.03.2021 т.1 Лиляна Димитрова   дир.  
133 3 01.04.2021 т.1 Златко Гюзелев   гл.експ.  
134 4 12.05.2021 т.1 Радослава Маринова   ст.експ.  
135 5 09.06.2021 т.1 Анна Щилянова   дир.рег.библиотека  
136 6 14,06.2021 т.1 Татяна Илиева   дир.  
137 7 11.06.2021 т.1 Кина Койнарска   дир.  
138 8 16.06.2021 т.1 Ренета Кръстева   дир.  
139 9 01.07.2021 т.1 Христина Василева   юрисконсулт  
140 10 01.07.2021 т.1 Богдана Петкова-Василева   юрисконсулт  
141 11 01.07.2021 т.1 Драгомир Пейчев   юрисконсулт  
142 12 09.07.2021 т.1 Недялко Димитров   ст.спец.  
143 13 02.08.2021 т.1 Пенка Георгиева   гл.експ  
144 14 02.08.2021 т.1 Янчо Янев   км.нам.  
145 15 09.08.2021 т.1 Айшегюл Мустафа   гл.експ.  
146 16 07.10.2021 т.1 Исмаил Исмаил   спец.Корз  
147 17 18.10.2021 т.1 Калоян Цветанов   мл.експ.Вик  
148 18 02.11.2021 т.1 Георги Кехайов   спец.КОРЗ  
149 19 01.12.2021 т.1 Константин Христо   гл.спец.  
150 20 01.03.2022 т.1 Фанка Парасарева   спец.  
151 ЧР2 11.03.2022 т.1 Веселин Михов   гл. експ. ИТ  
152 ЧР3 16.03.2022 т.1 Ники Иванов   спец. КОРЗ  
153 ЧР4 14.04.2022 т.1 Нигяр Исмаил   гл. спец. КЗУТ  

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата