Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "б" от ЗВ

Върни се в началото на страницата