Общинският щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID 19 в Хасково проведе днес заседание. То бе свикано от председателя на щаба – кметът на Хасково Станислав Дечев, във връзка със заседание на Областния кризисен щаб при Областния управител на #област #Хасково. След анализ на обстановката в #община Хасково и обсъждане на предложените от Областния #кризисен #щаб мерки, беше решено да бъдат подкрепени предложенията за въвеждане #допълнителни #противоепидемични и ограничителни #мерки.

❗️Общинският кризисен щаб в Хасково предлага да се забранят събиранията в пенсионерските и социални клубове за периода до 30 ноември 2020г.

❗️Освен тази нова мярка, членовете на Щаба подкрепиха предложените от Областния щаб ограничения, както следва:

1. Преминаване към дистанционна форма на работа на служителите, където това е приложимо.

2. Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите.

3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ, с цел недопускане, струпване на евентуално асимптомни или болни лица.

4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден, по предварително изготвен график.

5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близо разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене.

6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособения, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста.

7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места, чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите.

8. Задължително носене на защитни маски за лице на лицата на пазари, тържища и друго сходни места.

9. Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните транспортни средства.

10. Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито до не повече от един човек на 2,5 м2.

11. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито, след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб за борба с COVID 19.

12. Ограничаване броя на лицата, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.).

13. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствието на публика до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите.

14. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30% от капацитета, при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите.

15. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито.

16. Въвеждане на засилен контрол в обектите и дейностите, и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

❗️Спазвайте противоепидемичните мерки!

#Дезинфекция #Дистанция #Дисциплина #БъдетеОтговорни

Върни се в началото на страницата