СЪОБЩЕНИЕ

 

            ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИЦИТЕ НА ГРАДА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА ОТ 06.09.2018 г. ДО 10.09.2018 г. ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ:

  •  7 БРОЯ КЪЩИЧКИ С ПЛОЩ 4,00 кв. м
  •  8 БРОЯ КЪЩИЧКИ С ПЛОЩ 6,00 кв. м

ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДО 24.08.2018 г. (включително) КАТО С ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАНАЯТЧИИ.

 

ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИЧКИ СА КАКТО СЛЕДВА:

КЪЩИЧКА – 4,00 кв. м

 

4,00 кв. м х 1,00 лв./кв. м = 4,00 лв. на ден с ДДС, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДЕПОЗИТ – 144,00 лвв размер на тройната месечна такса, съгласно чл. 56, т. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

КЪЩИЧКА – 6,00 кв. м

 

6,00 кв. м х 1,00 лв./кв. м = 6,00 лв. на ден с ДДС, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДЕПОЗИТ – 216,00 лвв размер на тройната месечна такса, съгласно чл. 56, т. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

Върни се в началото на страницата