СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ТРАДИЦИОННИЯ ПАНАИР В ЛЕСОПАРК „КЕНАНА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 06.09.2018 г. ДО 08.09.2018 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДО 10.08.2018 г.

 

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ:

  1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ И БЕЗОПАСНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКО УВЕСЕЛИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ.
  2. ТОЧНИ РАЗМЕРИ НА ИЗПОЛЗВАЕМАТА ПЛОЩ (ДЪЛЖИНА И ШИРИНА) ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ.
  3. СНИМКОВ МАТЕРИАЛ НА ПОСТАВЯЕМИЯ ОБЕКТ.

ЗАЯВЛЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ КРИТЕРИИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ РАЗРЕШАВА ПРЕВИШАВАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА ПЛОЩ И ВСЯКО РАЗПОЛАГАНЕ ИЗВЪН ОДОБРЕНАТА СХЕМА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА НЕПРАВОМЕРНО, КАТО НАРУШИТЕЛИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО СЛЕДВАЩИ ПОДОБНИ СЪБИТИЯ.

 

Върни се в началото на страницата