Програма за качеството на атмосферния въздух на територията на община Хасково 2021-2024г. приета е решение №164 от 28.08.2020г. на Общински съвет Хасково.

Върни се в началото на страницата