Социални дейности Социални услуги предоставяни по проекти

Дом за стари хора
Директор: Кина Койнарска
Адрес: гр. Хасково 6300, парк Кенана
тел.:038/62-24-58; 038/62-42-04
e-mail: dsh.kenana@abv.bg  dsh.kenana.sr@abv.bg

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Директор: Сюлейман Сюлейманов
Адрес: гр. Хасково 6300, парк Кенана
тел.:0878746206
e-mail: dvxsn@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 1
Управител: Милен Мандов
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Единство" №21
тел.:038/58-71-71
e-mail: cnst_haskovo@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 2
Управител: Петя Чилингирян
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Единство" №21
тел.:038/58-78-78
e-mail: cnst2_haskovo@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
Управител: Андреана Бъчварова
Адрес: гр. Хасково 6300, бул. "Съединение" №16
тел.:038/62-02-91
e-mail: cnstdmbu_haskovo@abv.bg

Център за обществена подкрепа
Управител: Катя Милушева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Цар Освободител" №2
тел.:038/62-03-92
e-mail: cop_haskovo@abv.bg,

cop@haskovo.bg

Дневен център за деца и младежи с увреждания
Управител: Таня Ганева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Славянска" №52
тел.:038/66-41-12; 038/66-43-95
e-mail: dcdu@haskovo.bg

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Управител: Таня Ганева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Славянска" №52
тел.: 038/ 66 41 12; 038/66 43 95
e-mail: dcdlu@haskovo.bg; dcplu2019@abv.bg

Дневен център за стари хора
Отговорник: Ганка Вълкова
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Георги Кирков" №82Б, ет.1
тел.:0879140370
e-mail: dcsh_haskovo@abv.bg

Домашен социален патронаж
Управител: Росица Генева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Цар Освободител" №2
тел.:038/58-51-38
e-mail: dsp_haskovo@abv.bg

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Изпълнява се по проект
„Подай ръка на нашите деца“

Управител: Невена Желязкова
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Цар Страшимир" №39
тел.: 0884833922; 0884744184
e-mail: dcpduts-haskovo@abv.bg

Преходно жилище. Изпълнява се по проект „Подай ръка на нашите деца“
Управител:
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Градинска" №26
тел.: 0882108571
e-mail: prehodno.jilishte.haskovo@abv.bg

Общностен център за подкрепа на деца и семейства . Изпълнява се по проект „Шанс за нашите деца“
Управител: Мирослава Мачева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. "Железни врата" №6
тел.: 0889958550; 038/ 58-55-00
e-mail: obshtnosten_centyr_haskovo@abv.bg

Приемна грижа . Изпълнява се по проект „Приеми ме 2015“
Началник областен екип: Таня Ганева
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ №2, ет.2
тел.: 0887780984

e-mail: priemi_me@haskovo.bg

Клубове на хората с увреждания Пенсионерски клубове

 

Социални улслуги /заявления и информация/

 

Върни се в началото на страницата